уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэхэд анхаарах үйл явц