говийн тоног төхөөрөмж уул уурхайн компаний үйлдвэрлэл эрхэлдэг