бөмбөгний тээрмийн гүйцэтгэлийг хэрхэн оновчтой болгох