энэтхэгт замын барилгын ажилд хэрэглэгддэг том дүүргэгчийн нэр