нүүрсний тээрэмний дугуй хэрхэн яаж байгааг харуулсан