материалын хаягдлыг барилгын тариалалтаар дахин боловсруулж болно