нийт үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжид ашигладаг тоног төхөөрөмж